Gabonak dira eta

partituraButtom

Gabonakdiraeta72


Gabonak dira eta
Gernika (Bizkaia)

1.
Gabonak dira eta
edegidazu ateau
ikusi daigun
jaio dan infantea.
Maria Jose, Jesus Maria.

2.
Abendu santu honetan
Kristoren jaiotzean
kontentuaren handiz
guztiok poz gaitean.
Maria Jose, Jesus Maria.

3.
Adan formadu izan zan
lehenengo lurrean,
pekatu egin eban
paraisu eternalean.
Maria Jose, Jesus Maria.

4.
Behar zala bialdu
lurrera aingerua
erremediatzeko
Adanen pekatua.
Maria Jose, Jesus Maria.

5.
Trinidade altuko
bigarren personea
transformadurik dago
Belengo portalean.
Maria Jose, Jesus Maria.

6.
Herodes erregea
falso traidorea,
zerren damu eban
Jesusen jaiotzea.
Maria Jose, Jesus Maria.

7.
Herodes koitadua
burladu zaitue
Erregeak joan dira
zu ikusi gabe.
Maria Jose, Jesus Maria.

8.
Hiru Errege Magoak
hain bide luzean
ostatu hartun eben
hain etxe pobrean.
Maria Jose, Jesus Maria.

9.
Meltxorrek urrea,
Gasparrek intzentsoa,
Baldasarrek eroiela
mirra preziosoa.
Maria Jose, Jesus Maria.

10.
Astoak arrantzea,
idiak arnasea,
halan berotzen eben
jaio dan infantea.
Maria Jose, Jesus Maria.

11.
Belengo portalean
estalpe batean
jaio da Jesus ona
abereen artean.
Maria Jose, Jesus Maria.