BIBLIOGRAPHY

pinpi_0032_72Aita Donostia. “Canciones infantiles populares vascas” in Obra literaria, IV. Conferencias, I. Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1985, pp. 377-399.

Obras completas, VI, VII, VIII. Cancionero Vasco. Canciones, I, II, III. Eusko Ikaskuntza – Eusko Jaurlaritza – Gipuzkoako Foru Aldundia – Kutxa Fundazioa, Donostia, 1994.

Obras completas, IX. Cancionero Vasco. Danzas, IV. Eusko Ikaskuntza – Eusko Jaurlaritza – Gipuzkoako Foru Aldundia – Kutxa Fundazioa, Donostia, 1994.

Alustiza Julian. Linoaren penak eta nekeak. Jakin, Oñati, 1981.

Azkue, Resurrección Mª de. Cancionero popular vasco, I, II. Euskaltzaindia, Bilbao, 1990, 3rd. ed.

Euskalerriaren Yakintza. Literatura Popular del País Vasco, I, II, III, IV. Euskaltzaindia – Espasa Calpe, Madrid, 1989, 3rd. ed.

Barandiaran, José Miguel de. “Bosquejo etnográfico de Sara, II” in Anuario de Eusko Folklore, XVIII, 1961. [“Caza de palomas”, pp. 159-171].

Diccionario de mitología. Txertoa, Donostia, 1984.

Euskalerriko Etniker Taldeak. Atlas Etnográfico de Vasconia, III. La alimentación doméstica en Vasconia. Etniker Euskalerria – Eusko Jaurlaritza, Bilbao, 1990.

Atlas Etnográfico de Vasconia, IX. Ritos del nacimiento al matrimonio en Vasconia. Etniker Euskalerria – Eusko Jaurlaritza – Gobierno de Navarra, Bilbao, 1998.

Lekuona, Juan Mari. Ahozko euskal literatura. Erein, Donostia, 1982.

Lekuona, Manuel. Idaz-lan guztiak, I. Aozko literatura. Kardaberaz bilduma. Gipuzkoako Foru Aldundia, Vitoria-Gasteiz, 1978.

Martínez, Unai. “Ubago, caza de la paloma” in Etniker, VII, 1985, pp. 213-237.

Otero, Xabi; Terrazas, Valentín. Anastasio Ochoa, carbonero. Pamiela, Pamplona, 1985.

Urdangarin, Carmelo; Izaga, Jose Mª; Lizarralde, Koldo. Antzinako ogibideak. Gipuzkoako Bazkundea, Zarautz, 1994.